Audit Expert

Oferta

1) Kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych tradycyjnie lub on-line , na własnym sprzęcie  i oprogramowaniu,  w tym:

 

  • ewidencje zdarzeń krajowych i zagranicznych
  • ewidencje i rozliczenia podatku VAT
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  • obliczanie miesięcznych zaliczek podatkowych CIT i PIT
  • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych
  • przygotowanie rocznych sprawozdań finansowych oraz dokumentów związanych z zakończeniem roku

          obrotowego
  • obsługa biegłych rewidentów w spółkach objętych badaniem sprawozdań finansowych
  • raporty statystyczne do GUS czy NBP
  • raporty dla właścicieli, spółek zagranicznych
  • analizy kosztów i przychodów
  • opracowywanie lub modyfikacja planu kont w zależności od prowadzonej działalności
  • uczestnictwo w radach nadzorczych
  • opracowywanie zasad (polityki) rachunkowości

 

 

2) Wyprowadzanie zaległości: naprawy ksiąg i korekty zobowiązań podatkowych

 

3) Rozliczanie inwestycji

 

4) Rozliczanie środków unijnych i innych środków pomocowych 

  • prowadzenie ewidencji i rozliczeń
  • sporządzanie Polityki Dotacji

 

5) Obsługa płacowa:
  • Sporządzanie list płac,
  • Sporządzanie deklaracji ZUS(przekaz elektroniczny-certyfikat)

 

6) Sporządzanie prognoz finansowych do banków

 

7) Sporządzanie planów budżetowych

 

8) Prowadzenie ewidencji księgowych i sporządzanie bilansów jednostek w likwidacji.

 

Prowadzimy usługi w naszym biurze,

lub na życzenie Klienta w siedzibie obsługiwanej firmy.

 

© Copyright AUDITEKSPERT, All Rights Reserved. Wykonanie serwisu: RevolWEB